Để được nổi tiếng có nhiều cách, có người phải đóng phim, ca hát mấy năm trời mới "bạo hồng", có người chỉ sau vài tập phim,... nhưng có tới 4 mỹ nhân Trung Quốc nổi tiếng sau 1 đêm nhờ sự kiện mà không ai ngờ.