Tin tức sao Hoa Ngữ

Luật pháp bên Trung Quốc khá là khó khăn không cho phép một người mang hai quốc tịch, không ngoại trừ cũng có những sao hoa ngữ đứng trước sự lựa chọn của mình,nên một số sao Hoa ngữ đã quyết định từ bỏ quốc tịch Trung Quốc.